הסכמה מדעת בטיפול פסיכולוגי במתבגרים

אתיקה בטיפול פסיכולוגי כל המאמרים
מאת מערכת

הידעת?!

בטיפול פסיכולוגי במתבגרים נהוג לערוך חוזה טיפולי גם עם ההורים וגם עם המתבגר.

סעיף 5.1 לקוד האתיקה של הפסיכולוגים בישראל, 2017 , מפרט את החשיבות של עריכת חוזה טיפולי ברור ומקיף עם המטופל, חוזה שרק לאחר שהמטופל הבין את כל היבטיו וקיבל אותם, תהא הסכמתו, שהיא תנאי הכרחי לקיום ההתערבות, בבחינת הסכמה מדעת.

במקרה שהמטופל הוא קטין, נדרשת על פי חוק קבלת הסכמה מדעת מההורים / האפוטרופסים, ולכן מנקודת מבט חוקית ניתן לטפל במי שלא מלאו לו 18 בהסכמת הוריו בלבד. גם אם תנאי זה מספיק כדי לעמוד בדרישות החוק, אין הוא מספיק משיקולים מקצועיים-אתיים, שעל פיהם חיוני לערוך חוזה טיפולי ולקבל הסכמה מדעת גם מהקטין, וזאת בהתאם לגילו, רמת התפתחותו ויכולותיו הפסיכולוגיות.

סעיף 5.3 לקוד האתיקה – קטינים וחסרי ישע, קובע: “גם אם הסכמתו של קטין או של חסר ישע
אינה נדרשת על פי החוק, הרי שעל הפסיכולוגים לעשות את המרב כדי לספק למטופל מידע כך שתתאפשר התערבות מקצועית מיטבית. המידע אמור להיות תואם את גילו ויכולותיו הפסיכולוגיות של הקטין או של חסר הישע, ומתוך שיקול דעת מקצועי ביחס לטובתו ולאפשרות לקבל את הסכמתו להתערבות
הפסיכולוגית”.

כאשר הקטין בגיל ההתבגרות, גוברת החשיבות של קבלת הסכמה מדעת גם מהקטין עצמו וכן עריכת חוזה טיפולי גם איתו.

משולחנה של ועדת האתיקה, פסיכואקטואליה: סוגיות מקצועיות-אתיות בעבודת הפסיכולוג עם מתבגרים