על טיפול פסיכולוגי והוצאות בריאות / דר. רפאל יונתן לאוס

השפעות הטיפול הפסיכולוגי יחסים בינאישיים כל המאמרים סקירת מחקרים
מאת tamarfriedlander1

מחקר ישראלי מצא כי טיפול פסיכולוגי דינמי קשור בירידה בשימוש ובהוצאות על בריאות

מחקר ישראלי שפורסם בכתב העת הבינלאומי “פסיכולוגיה קלינית ופסיכותרפיה” מצא עליה משמעותית בהוצאות על בריאות בשנה לפני תחילת טיפול פסיכולוגי. במהלך הטיפול חלה ירידה משמעותית. מדידות נוספות הראו כי הירידה בהוצאות ובשימוש נשמרה לפחות שלוש שנים לאחר סיום הטיפול. הירידה בעלויות הבריאות לאורך שלוש השנים כיסתה 69% מהעלות של הטיפול הפסיכולוגי. סביר כי החיסכון האמיתי גדול יותר משום שהמחקר לא כלל נתונים על עלויות של תרופות ואשפוזים פסיכיאטריים או על ימי מחלה, נכות נפשית ומשתנים כלכליים נוספים. מחקרים מהעולם הראו שטיפול פסיכולוגי מביא לחיסכון הגדול ביותר דווקא בעלויות של אשפוזים פסיכיאטריים. המחקר נערך על מדגם גדול של 1675 מטופלים שטופלו במרכז לבריאות הנפש “טלביה” של קופת חולים כללית בירושלים.

מסקנות מעשיות: 1. יש לקחת בחשבון כי לטיפול פסיכולוגי יכולה להיות השפעה מטיבה על הבריאות הגופנית ועל צריכת שירותי בריאות. 2. כאשר מחשבים את המחיר של טיפול פסיכולוגי חשוב לזכור גם את החיסכון הכלכלי והבריאותי הקשורים בו. מדובר לא רק בהוצאה אלא גם (או אולי בעיקר) בהשקעה.

ישנו קשר בין בריאות נפשית יחד עם גורמים פסיכולוגיים שונים לבריאות פיזית. אנשים הסובלים ממצוקה נפשית סובלים וגם מתים יותר ממחלות שונות. הפניה לרופאי משפחה מושפעת מאוד מגורמי מצוקה פסיכולוגיים. בין 25 ל50 אחוז מכלל הביקורים אצל רופאי משפחה מסתיימים ללא ממצאים הניתנים להסבר רפואי פיזיולוגי. מחקר נוסף אף מצא כי רוב הפונים בשל מצוקות ללא הסבר פיזיולוגי מעוניינים בתמיכה רגשית אך בפועל הם מופנים לבדיקות וטיפולים רפואיים.

מחקרים רבים שנעשו במקומות שונים בעולם ביניהם: ארה”ב, גרמניה, קנדה, אנגליה וצרפת מצאו קשר בין טיפול פסיכולוגי לחיסכון כלכלי מסוגים שונים: ירידה באשפוזים פסיכיאטריים, ירידה במספר ימי מחלה, ירידה בהוצאות על בריאות, ירידה בכמות קצבאות הנכות הניתנות על רקע נפשי ועוד. ישנם הבדלים משמעותיים בין מערכות בריאות בכלל ומערכות בריאות נפש בפרט במדינות שונות. בשל כך יש חשיבות לבחינת הקשר בין טיפול פסיכולוגי להוצאות על בריאות גם בישראל.

השערות המחקר היו כי 1. בשנה לפני טיפול פסיכולוגי תהיה עליה בצריכה ובעלות של שירותי בריאות. 2. במהלך הטיפול תהיה ירידה בעלות ובצריכה של שירותי בריאות. 3. הירידה תישמר לתקופת זמן משמעותית של שלוש שנים לאחר תום הטיפול הפסיכולוגי. כל שלושת ההשערות אומתו.

את המחקר ערכתי יחד עם ד”ר אשר שטראוס וד”ר רינה קופר קזאז.

לקריאת המאמר בכתב העת ניתן להיכנס לכאן.

לקריאה ב”הארץ” הכנסו לכאן.

לציטוט:

Yonatan‐Leus, R., Strauss, A. Y., & Cooper‐Kazaz, R. (2020). Psychodynamic psychotherapy is associated with sustained reduction in health care utilization and cost. Clinical Psychology & Psychotherapy. DOI: 10.1002/cpp.2527


הסקירה נכתבה על ידי הפסיכולוג דר. רפאל יונתן לאוס